ISO certifikácia

Čo zahŕňa proces získania certifikácie ISO?

Najpodstatnejšou časťou je príprava. Od prvého stretnutia až po záverečný audit vás bude sprevádzať konzultant z našej spoločnosti. Postaráme sa o všetku potrebnú dokumentáciu a vyškolíme Vašich zamestnancov. Tento proces trvá zvyčajne 1 – 2 mesiace.
Ďalším krokom je samotný audit. Vašu firmu navštívia akreditovaní audítori z certifikačnej spoločnosti, ktorú si sami vyberiete a vykonajú záverečnú kontrolu. Pokiaľ vaša spoločnosť absolvovala s nami prípravu, záverečný audit bude pre vás určite o niečo jednoduchší. Výsledkom našej spoločnej snahy bude vystavenie ISO certifikátu pre vašu firmu.

Aké typy ISO certifikátov je možné získať a na ktoré vás pripravíme?

STN EN ISO 9001 | Systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality je procesný systém riadenia organizácie založený na trvalom zlepšovaní práce organizácie a zvyšovaní spokojnosti zákazníkov pri splnení požiadaviek určených touto normou.
Systém manažérstva kvality je našou špecialitou. V prípade záujmu vám zabezpečíme kompletnú prípravu formou aktívnych konzultácií, potrebnú dokumentáciu, a tiež školenia pre vašich zamestnancov. Po absolvovaní prípravnej etapy bude vykonaný záverečný audit. Posledným krokom bude samotné vystavenie certifikátu STN EN ISO 9001. Toto všetko samozrejme za aktívnej podpory nášho tímu, ktorý vám bude počas celého procesu plne k dispozícii.Všetky nasledujúce certifikáty je možné získať v rámci spolupráce
s našimi partnermi.

STN EN ISO 14001 | Systémy enviromentálneho manažérstva

Ide o systém riadenia organizácie zameraný na ochranu životného prostredia. Pre získanie certifikátu je potrebné, aby spoločnosť spĺňala požiadavky normy 14001.

OHSAS 18001 | Systémy riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

Špecifikácia tejto normy je podobná ako pri ISO 9001 a 14001. Umožňuje organizácii riadiť riziká BOZP a zároveň tak zlepšuje jej výkonnosť.

Máte otázky na ktoré ste nenašli odpoveď?
Obráťte sa na nás!
tel.: 0903 566 312 | e-mail: info@vs-system.sk